Textil kůžepodešev

Dějiny vlasů: Účes, vousy, chlupy a péče o ně (978-80-200-2861-7)
433,00

Dějiny vlasů: Účes, vousy, chlupy a péče o ně (978-80-200-2861-7)

Kniha - autor Martin Rychlík, česky Vlasy – ať už jsou na hlavě, či ne, ať jsou bohaté, husté, či jen řídké, dlouhé, anebo krátké, svázané i nesvázané, barvené, nebo přírodní – definují jedince a jeho roli ve společnosti. Odkazují k jeho genderu, pohlaví, sexuální do¬stupnosti, věku, sociálnímu statusu, či dokonce politickému názoru. Tato kniha nabízí interdisciplinární a unikátní pohled na přepestré významy kštic, vousů, paruk, zarostlosti i bezvlasosti a vlasové péče v rozličných světových kulturách; od etnografických přes klasické až po současné kontexty. Autor vychází z bohatých zdrojů…

Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, sborníky (978-80-200-2903-4)
608,00

Český literární samizdat 1949-1989: edice, časopisy, sborníky (978-80-200-2903-4)

Kniha - autor Michal Přibáň, 616 stran, česky, Pevná s přebalem lesklá Publikace zahrnuje více než 300 podrobných hesel samizdatových edic, časopisů a výběrově i neperiodických sborníků, jejichž vydávání bylo spontánní reakcí etablovaných i začínajících tvůrců na zákonná i nezákonná omezování svobody uměleckého projevu v období komunistického režimu. Autoři se nezabývali jen těmi nejznámějšími vydavatelskými podniky, ale shromáždili mnoho dosud neznámých údajů o řadě lokálních edic a časopisů, které se primárně či sekundárně věnovaly literární tvorbě a její reflexi. Publikace, připravená…

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II: Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 14 (978-80-200-2752-8)
679,00

Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II: Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 14 (978-80-200-2752-8)

Kniha – autor Petr Voit, 936 stran, česky, Publikace navazující na předchozí svazek (2013) zkoumá literaturu, knihtisk, knižní kulturu a čtenářství první poloviny 16. století. Ukazuje, jak se tyto sféry duchovního života rozvíjely pod vlivem husitské reformace pomalu, izolovaně a ve srovnání s cizinou specificky. Proto autor vede dialog s předlistopadovou paleobohemistikou, aby upozornil na záludnost tehdy i dnes schematicky užívaných klišé „renesance“ a „humanismus“. Kniha je tak příspěvkem k poznání tradicionalismu, vzdělanosti a mentalit české společnosti 16. století, která byla kvůli…

Liber viaticus Jana ze Středy: Komentářový svazek ke zmenšené fotografické reprodukci rukopisu XIII  (978-80-200-2553-1)
1 158,00

Liber viaticus Jana ze Středy: Komentářový svazek ke zmenšené fotografické reprodukci rukopisu XIII (978-80-200-2553-1)

Kniha - První moderní monografie věnovaná jedné z nejcennějších památek české středověké kultury. – autor Pavel Brodský; Kateřina Spurná; Matra Vaculínová, 960 stran, česky, pevná s přebalem lesklá První moderní monografie věnovaná jedné z nejcennějších památek české středověké kultury.Liber viaticus si dal pořídit Jan ze Středy, uměnímilovný prelát z okruhu rádců Karla IV., mezi lety 1353 a 1364. Ve vynikající práci iluminátora se projevují vlivy toskánské a francouzské, ale výzdoba rukopisu zároveň stojí u vzniku nového, národního slohu knižní malby.První moderní monografie věnovaná jedné…

Praha avantgardní: Literární průvodce metropolí 1918-1938 (978-80-200-2442-8)
332,00

Praha avantgardní: Literární průvodce metropolí 1918-1938 (978-80-200-2442-8)

Kniha – autor Kateřina Piorecká; Karel Piorecký, 568 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá literární průvodce pozve čtenáře do české metropole dvacátých a třicátých let 20. století, kdy prahou zněl jazz a noc prosvěcovaly neony i plátna kin. V jednotlivých heslech jej provede po stopách literární avantgardy. zavede jej do míst, kde byl založen Devětsil, do kaváren a barů, kde se scházeli básníci a prozaici s teoretiky, výtvarníky i architekty, do redakcí časopisů i nakladatelství, navštívíme výstavní síně i pracovny a ateliéry umělců. S Jindřichem Hořejším, Jiřím Wolkerem, Vítězslavem…

Státní pořádkové složky na Chebsku: v době první Československé republiky (978-80-200-2617-0)
288,00

Státní pořádkové složky na Chebsku: v době první Československé republiky (978-80-200-2617-0)

Kniha – autor Ondřej Kolář, 292 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Kniha přibližuje strukturu a působení československého četnictva, policie a finanční stráže na Chebsku v letech 1918–1938. První část přibližuje fungování pořádkového aparátu (ubytování, kázeňské záležitosti atd.). Druhá část publikace je věnována snahám o potírání kriminality a bezpečnostně-politických hrozeb, tedy německého iredentismu, komunismu a především sílícího nacistického hnutí. Pozornost je věnována také osudům příslušníků bezpečnostních složek z Chebska v době nacistické okupace.

Faust (978-80-200-2883-9)
329,00

Faust (978-80-200-2883-9)

Kniha - autor Johann Wolfgang Goethe, 500 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá Faust, veršovaná tragédie Johanna Wolfganga Goetheho a jeden ze zásadních pilířů světové literatury, vychází v klasickém překladu vynikajícího českého překladatele, literárního historika a básníka Otokara Fischera. Jestliže se na prahu jedenadvacátého století to, čemu se říká poněkud již otřele „odkaz dějin světového umění“, jeví jako obrovsky rozmanitá všehochuť žánrů, disciplín, slohů a tak dále, přece jen z této spousty jaksi vyčnívá několik, řekněme, sloupů představujících jakousi partem pro toto kvalitu a…

Zlínská jitra (978-80-200-2477-0)
264,00

Zlínská jitra (978-80-200-2477-0)

Kniha – autor František Bobák, 336 stran, česky, pevná bez přebalu matná Soubor úvah, vzpomínek, drobných povídek a úvah je dílem zlínského publicisty Františka Bobáka (1926–2008). V mládí patřil k tzv. Baťovým mladým mužům, potom absolvoval studium na Filozofické fakultě UK v Praze, působil jako středoškolský profesor, ale v době komunistického režimu nesměl dlouho ve školství pracovat (bránily tomu jeho politické názory a to, že se hlásil ke katolické víře). V listopadu spoluzakládal ve Zlíně Občanské fórum. Texty vycházely od devadesátých let do roku 2005 nebo 2006 v různých…

Prsty do ran I.: výběr z textů z let 1960-1989 (978-80-200-2850-1)
402,00

Prsty do ran I.: výběr z textů z let 1960-1989 (978-80-200-2850-1)

Kniha - autor Petr Pithart, 623 stran, česky, Pevná s přebalem lesklá První díl souboru kratších textů Petra Pitharta přibližuje třicetileté období šedesátých až osmdesátých let 20. století. Po ukázkách z mladických básnických pokusů shrnuje autorovu polemickou publicistiku v Literárních listech roku 1968, samizdatové texty a záznamy debat v disentu, stati z exilových periodik i „zprávu o stavu společnosti“ z října 1989, která předpověděla to, co si z minulosti poneseme po 17. listopadu dál.

Básníci světla: Výbor o čínském umění (978-80-200-2809-9)
246,00

Básníci světla: Výbor o čínském umění (978-80-200-2809-9)

Kniha - autor Josef Hejzlar, 214 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Kniha je souborem devatenácti esejů zaměřenýchnejen na oblast čínského umění, zejménakrajinomalbu, ale i na jiná specifickátémata tohoto asijského národa. Život a díloslavných čínských umělců tvoří obsáhlousoučást tvorby Josefa Hejzlara a stejně taki zásadní část této knihy. Během studií naPekingské univerzitě měl autor možnost seznámitse s mnoha čínskými umělci, mohlsledovat jejich dílo, nebo s nimi dokoncetvořit. Některé vzpomínky jsou tak zároveňfascinující výpovědí z jejich života. Neméněinspirativní jsou…