Pre kreslenie

Technické kreslenie pre strojárske učebné odbory (978-80-8091-415-8)
454,00

Technické kreslenie pre strojárske učebné odbory (978-80-8091-415-8)

Kniha – autor M. Žarnay, 156 stran, slovensky Cieľom učebnice je naučiť žiakov technických učebných odborov čítať strojnícke a elektrotechnické výkresy, rozumieť údajom na nich uvedených, používať normalizované spôsoby označovania súčiastok a komponentov, orientovať sa v normách, katalógoch a technickej dokumentácii, vedieť kresliť jednoduché náčrty strojníckych súčiastok, zostáv a schematické výkresy. Prvé časti učebnice tvoria základný kurz technického kreslenia. V ďalších častiach je obsahom kreslenie a čítanie zjednodušeného zobrazovania základných strojových súčiastok a spojov.