Osobní ochranné

PORADCE 12-13/2019 - Zákon o zpracování osobních údajů s komentářem, Zákon o ochranných známkách s komentářem - Osobní údaje, GDPR, Ochranné známky, Paušální výdaje - neuveden
168,00

PORADCE 12-13/2019 - Zákon o zpracování osobních údajů s komentářem, Zákon o ochranných známkách s komentářem - Osobní údaje, GDPR, Ochranné známky, Paušální výdaje - neuveden

Ochrana osobních údajů je problematikou, která se řeší na úrovni Evropské unie. Cílem nového zákona o zpracování osobních údajů je zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s nařízením GDPR i s trestněprávní směrnicí a adaptovat český právní řád na relevantní ustanovení těchto předpisů. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů bude s přímo použitelným Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) u nás do budoucna základním předpisem v oblasti ochrany osobních údajů. Význam ochranných známek pro podnikání a obchod charakterizovala výstižně důvodová zpráva k návrhu novely…