Oc a spotřebujte

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty - Ondřej, Kolektiv
628,00

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty - Ondřej, Kolektiv

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, z různých hledisek, tedy nejenom právního, zahrnuje tak pohledy právní, sociální a ekonomické. Po vymezení základních pojmů týkajících se spotřebitelských smluv, je práce zaměřena na sociální aspekty osoby spotřebitele, dále na marketingové aspekty spotřebitelských smluv. Autoři věnují patřičnou pozornost právní…

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii - Jiří Večeřa
342,00

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii - Jiří Večeřa

Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského zákoníku, a to obecně nepřípustným ujednáním spotřebitelských smluv, spotřebitelským smlouvám uzavřeným na dálku, smlouvám o finančních službách uzavřeným na dálku, smlouvám uzavřeným mimo provozovnu dodavatele a smlouvám, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Bližšímu rozboru je následně podroben vliv evropského práva včetně judikatury Soudního dvora EU na některé obecné smluvní typy občanského…

Konzument - Obrazy spotřebitele v reklamě, kritice konzumu a ochraně spotřebitele 1945–1989 - Nepomuk Gasteiger
219,00

Konzument - Obrazy spotřebitele v reklamě, kritice konzumu a ochraně spotřebitele 1945–1989 - Nepomuk Gasteiger

Obrazy spotřebitele v reklamě, kritice konzumu a ochraně spotřebitele 1945–1989 Jaký je typický konzument? Jak se vyvíjí a jak ho nejlépe manipulovat? Čeho dosáhla ochrana spotřebitele? Ačkoli kniha Nepomuka Gasteigera popisuje vývoj konzumenta ve Spolkové republice, zcela jistě může být velmi podnětná i pro čtenáře českého. Zvláště v souvislosti s častými aférami v oblasti spotřebního zboží a hlavně potravin může být kniha se svými postřehy velkou inspirací. Lehkým, leckdy vtipným jazykem zasazuje konzumenta, hlavní postavu konzumní společnosti, do celospolečenských souvislostí.

Konzument: Obrazy spotřebitele v reklamě, kritice konzumu a ochraně spotřebitele 1945–1989 (978-80-200-2365-0)
264,00

Konzument: Obrazy spotřebitele v reklamě, kritice konzumu a ochraně spotřebitele 1945–1989 (978-80-200-2365-0)

Kniha – autor Nepomuk Gasteiger, 236 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Jaký je typický konzument? Jak se vyvíjí a jak ho nejlépe manipulovat? Čeho dosáhla ochrana spotřebitele? Ačkoli kniha Nepomuka Gasteigera popisuje vývoj konzumenta ve Spolkové republice, zcela jistě může být velmi podnětná i pro čtenáře českého. Zvláště v souvislosti s častými aférami v oblasti spotřebního zboží a hlavně potravin může být kniha se svými postřehy velkou inspirací. Lehkým, leckdy vtipným jazykem zasazuje konzumenta, hlavní postavu konzumní společnosti, do celospolečenských souvislostí. Přeložil…

Řízení jakosti a ochrana spotřebitele - 2., aktualizované vydání - Veber Jaromír, kolektiv
246,00

Řízení jakosti a ochrana spotřebitele - 2., aktualizované vydání - Veber Jaromír, kolektiv

Druhé, aktualizované vydání praktické publikace nabízí nejnovější poznatky z oblasti jakosti, řízení jakosti a ochrany spotřebitele. Kniha obsahuje přehled nejdůležitější legislativy jakosti a přístupů zabezpečování jakosti ve smyslu norem ISO 9000 a ve smyslu TQM. Přibližuje nástroje a metody řízení jakosti od nástrojů a metod univerzálního použití přes metody používané při plánování jakosti a metody pro monitorování a zlepšování procesů až po metody hodnocení jakosti. Na závěr naznačuje směry, kterými se bude management jakosti ubírat v nejbližším období. Velmi cenné a kvalifikované…

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii (978-80-87576-34-2)
402,00

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii (978-80-87576-34-2)

Kniha – autor Jiří Večeřa, 272 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského zákoníku, a to obecně nepřípustným ujednáním spotřebitelských smluv, spotřebitelským smlouvám uzavřeným na dálku, smlouvám o finančních službách uzavřeným na dálku, smlouvám uzavřeným mimo provozovnu dodavatele a smlouvám, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Bližšímu rozboru je následně podroben vliv evropského práva…

Zákony 2020 II. část A Občanské zákony, ochrana spotřebitele: Občanský zákoník, Obchodní korporace,  (9771802827034)
153,00

Zákony 2020 II. část A Občanské zákony, ochrana spotřebitele: Občanský zákoník, Obchodní korporace, (9771802827034)

Kniha - 736 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Zákony IIA obsahují právní předpisy pro oblast občanského práva, obchodních korporací, exekucí, ochrany spotřebitele. Sborník obsahuje pět tematicky rozdělených kapitol. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem.

Zákony II část A 2020 – Občanské zákony, ochrana spotřebitele - Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020 - neuveden
119,00

Zákony II část A 2020 – Občanské zákony, ochrana spotřebitele - Úplná znění po novelách k 1. 1. 2020 - neuveden

Občanský zákoník, Obchodní korporace, Občanský soudní řád, Exekuce, Ochrana spotřebitele Zákony IIA obsahují právní předpisy pro oblast občanského práva, obchodních korporací, exekucí, ochrany spotřebitele. Sborník obsahuje pět tematicky rozdělených kapitol. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Obsah: Občanský zákoník Obchodní korporace Občanský soudní řád Exekuční řád Ochrana spotřebitele …