O vybrané

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I (978-80-7298-487-9)
290,00

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice I (978-80-7298-487-9)

Kniha – autor John Stuart Mill, 230 stran, česky, pevná bez přebalu lesklá První díl rozsáhlého výboru z Millova díla představuje Milla především v kritické návaznosti na zakladatele utilitarismu Jeremyho Benthama: svazek obsahuje Millovu klasickou stať „Utilitarismus" a jeho rozsáhlé intelektuální portréty Benthama a Coleridge jakožto nejvýznamnějších reprezentantů obou proudů dobového britského myšlení, reformního a konzervativního. Dodatek svazku tvoří úvodních pět kapitol z Benthamova klasického spisu Úvod k principům morálky a zákonodárství.

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II - Hippokratés
323,00

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II - Hippokratés

Od svého otce zdědil John Stuart Mill zájem o institucionální, politickou a právní reformu a také kontakt s osobou i dílem Jeremyho Benthama, pod vlivem autorů jako Coleridge, Carlyle, Goethe či Wordsworth se radikalismus původní verze utilitarismu pokusil zmírnit a více zdůrazňoval význam kultivace našich vloh, citů a představivosti. Druhý svazek výboru z Millova díla obsahuje v nových překladech Millovy klasické spisy O svobodě a Úvahy o zastupitelské vládě, věnované základním charakteristikám liberální společnosti, tedy svobodě slova a volebnímu právu.

Otevřený rány: Vybrané studie o díle Jáchyma Topola (978-80-7215-451-7)
339,00

Otevřený rány: Vybrané studie o díle Jáchyma Topola (978-80-7215-451-7)

Kniha – autor Ivo Říha, 396 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Výbor z českých i zahraničních studií o díle Jáchyma Topola představuje celou škálu možných přístupů k tomuto dílu – od pohledů jazykovědných, přes studie stylistické až k úvahám kulturně-historickým. Svazek ukazuje, jak mnohotvárné a významově bohaté Topolovo dílo je a kolik je v něm při pozorném čtení možno nalézt. Svazek uspořádal a předmluvou a ediční poznámkou opatřil Ivo Říha.

Otevřený rány - Vybrané studie o díle Jáchyma Topola
359,00

Otevřený rány - Vybrané studie o díle Jáchyma Topola

Výbor z českých i zahraničních studií o díle Jáchyma Topola představuje celou škálu možných přístupů k tomuto dílu – od pohledů jazykovědných, přes studie stylistické až k úvahám kulturně-historickým. Svazek ukazuje, jak mnohotvárné a významově bohaté Topolovo dílo je a kolik je v něm při pozorném čtení možno nalézt. Svazek uspořádal a předmluvou a ediční poznámkou opatřil Ivo Říha.

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II (978-80-7298-237-0)
364,00

Vybrané spisy o etice, společnosti a politice II (978-80-7298-237-0)

Kniha - autor Hippokratés, 376 stran, česky, Pevná bez přebalu lesklá Publikace navazuje na první svazek nových českých komentovaných překladů základních děl korpusu řeckých lékařských spisů, tradicí připisovaných Hippokratovi, tzv. Corpus Hippocraticum. Tento druhý svazek obsahuje spisy věnované lékařské terapii a prognóze (Prognostikon, Epidemie, I) a dále několik spisů, které sehrály v dějinách evropského myšlení mimořádnou roli: spis O svaté nemoci (pojednává o epilepsii a jejím světském původu), spis O vzduchu, vodách a místech (podává základy klimatické medicíny) a spis O…

Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár: Vybrané súvisiace ustanovenia zákona o digitálnom vysiela (978-80-8168-418-0)
994,00

Zákon o vysielaní a retransmisii Komentár: Vybrané súvisiace ustanovenia zákona o digitálnom vysiela (978-80-8168-418-0)

Kniha – autor Ľuboš Kukliš; Ivan Tarabčák, 728 stran, slovensky, pevná bez přebalu matná S okomentovanými vybranými súvisiacimi ustanoveniami zákona o digitálnom vysielaní Publikácia je prvým komentárom k zákonu o vysielaní a retransmisii v jeho 15-ročnej histórii. Za ten čas stihla aplikačná prax objasniť veľa z jeho obsahu, ale prirodzene aj priniesť problémy, ktorých existenciu tvorcovia tohto zákona nemohli predpokladať. Samozrejme, elektronické médiá sa technologicky aj morálne vyvíjajú tak rýchlo, že predpis, ktorý túto oblasť reguluje, jednoducho nemôže po 15-tich rokoch ostať bezo…

Vybrané okruhy z mechaniky pohrom
366,00

Vybrané okruhy z mechaniky pohrom

Prvotina čtyřiadvacetileté, neobyčejně nadané americké autorky, vzbudila v roce svého vydání, 2006, nebývalý ohlas: nejdříve z důvodů atraktivní podoby jako krásná autorka (mnozí tvrdili, že se jí dostalo takové pozornosti jen kvůli tomu, jak vypadá), a hned vzápětí chválou kritiků za výjimečný talent. Detektivní příběh je napsaný s takovou bravurou pro detail i celkovou koncepci, matení i napětí, a s takovým vtipem, že jej někteří recenzenti označili za příliš "velkolepý ohňostroj nápadů a bonmotů". Román je koncipovaný do kapitol nazvaných podle povinné četby z kánonu americké a světové…