L evropského

Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva - Martin Kopa
258,00

Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva - Martin Kopa

Předmětem monografie je doktrína prostoru pro uvážení (margin of appreciation). Evropský soud pro lidská práva používá tuto doktrínu při hledání vhodné míry volné úvahy členských států při plnění závazků vyplývajících z Úmluvy a sebeomezení (či intenzity přezkumu) Soudu. Vzhledem k odlišnostem historické, společenské, kulturní, ekonomické a jiné povahy jsou totiž vnitrostátní demokraticky legitimované orgány často v lepší pozici než mezinárodní soudci k poskytnutí náležité ochrany právům a svobodám zaručeným Úmluvou. V tom by jim měl být dán určitý prostor pro volnou úvahu. Soud poté jen…

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva: Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999 (978-80-7357-591-5)
266,00

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva: Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999 (978-80-7357-591-5)

Kniha – autor Eva Hubálková; Ján Šikuta, 224 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se výrazně zapsala do právního povědomí v oblasti lidských práv a základních svobod a která se stala prejudikaturou pro současné případy posuzování porušování lidských práv a svobod. Publikace zpřístupňuje čtenáři stručně, oproštěně od méně podstatných částí, nosná rozhodnutí velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva vydaná v letech 1999-2000. Na tento…

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Rozsudky velkého senátu - výběr - Svazek II (2001–2006) - Eva Hubálková
379,00

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Rozsudky velkého senátu - výběr - Svazek II (2001–2006) - Eva Hubálková

Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou v období let 2001 až 2006. Český čtenář se tak má možnost seznámit s důležitými aspekty jednotlivých případů a rychle se zorientovat v jejich problematice bez náročného dohledávání relevantních informací v cizojazyčných zdrojích. Tato publikace navazuje na první svazek Přehledu judikatury velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva mapující rozhodnutí z let 1999 a 2000. Čtenář v publikaci nalezne případy týkající se porušování lidských práv a základních svobod např. v oblasti: práva na…

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva: Rozsudky velkého senátu - výběr - Svazek II (2 (978-80-7478-043-1)
377,00

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva: Rozsudky velkého senátu - výběr - Svazek II (2 (978-80-7478-043-1)

Kniha – autor Eva Hubálková, 252 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Přehled judikatury zachycuje nejdůležitější judikaturu Evropského soudu pro lidská práva vydanou v období let 2001 až 2006. Český čtenář se tak má možnost seznámit s důležitými aspekty jednotlivých případů a rychle se zorientovat v jejich problematice bez náročného dohledávání relevantních informací v cizojazyčných zdrojích. Tato publikace navazuje na první svazek Přehledu judikatury velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva mapující rozhodnutí z let 1999 a 2000. Čtenář v publikaci nalezne případy týkající se…