Enon nhlavn

Anthropoid Ein historicher Reiseführer (978-80-200-2564-7)
302,00

Anthropoid Ein historicher Reiseführer (978-80-200-2564-7)

Kniha – autor Jiří Padevět; Pavel Šmejkal, 200 stran, německy, brožovaná bez přebalu lesklá Das Buch führt den Leser an die Orte, die mit den Aktivitäten der Fallschirmtruppe Anthropoid verknüpft sind. Mitglieder dieser Truppe verübten im 27. Mai 1942 das Attentat auf den Stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich. Wir begeben uns zum Ort des Absprungs der Fallschirmjäger, suchen die Wohnungen ihrer Helfer auf und besichtigen den Ort des Anschlags selbst. Abschließend besuchen wir einen der denkwürdigsten Orte der modernen tschechischen Geschichte, die orthodoxe St.-Cyrill-und…

Z nouze život, z nouze smrt?: Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen-Belse (978-80-200-2856-3)
226,00

Z nouze život, z nouze smrt?: Slovenští Židé v Terezíně, Sachsenhausenu, Ravensbrücku a Bergen-Belse (978-80-200-2856-3)

Kniha - autor Daniel Putík, 240 stran, česky, Brožovaná bez přebalu matná Tématem práce jsou osudy asi pěti tisíc osob židovského původu deportovaných od listopadu 1944 do března 1945 nacistickými okupačními orgány ze Slovenského štátu do koncentračních táborů Sachsenhausen, Ravensbrück, Bergen-Belsen a do terezínského ghetta. Na základě obsahové a komparativní analýzy poznatků získaných studiem archivních dokumentů, na základě svědectví přeživších a v omezené míře i studiem sekundární literatury se autor snaží vysvětlit jednání pachatelů a obětí i obecnější historické souvislosti této…

Kapitál: Pleidoyer pro člověka (978-80-200-2191-5)
226,00

Kapitál: Pleidoyer pro člověka (978-80-200-2191-5)

Kniha – autor Reinhard Marx, 212 stran, česky, pevná s přebalem matná Reinhard Marx, nejenom arcibiskup dříve trevírský, nyní mnichovský (od 20. 11. 2011 kardinál), ale i profesor sociálních nauk a společenských teorií na několika německých univerzitách, napsal knihu Kapitál. Záměrně ji tak nazval, protože je sám nejenom jmenovcem Karla Marxe, ale narodil se i ve stejném městě – v Trevíru. V knize, která je jakousi disputací, někdy polemickou, ale místy i uznalou (Karel Marx se v mnohém mýlil, v něčem měl však i pravdu, to z jeho textu vyplývá), zabývá se situací ekonomickou (rozvírajícími…

Imaginárno a symbolično/ Imaginaire et symbolique (978-80-200-2520-3)
226,00

Imaginárno a symbolično/ Imaginaire et symbolique (978-80-200-2520-3)

Kniha – autor Jacques Lacan, 216 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Jacques Lacan představuje významnou etapu ve vývoji francouzské psychoanalýzy a má dodnes nemalý vliv zejména v románských zemích Evropy (Francie, Itálie) a v Latinské Americe. Pro seznámení českých čtenářů s Lacanovým pojetím psychoanalýzy byly zvoleny dvě práce zařazené do souboru vydaného pod názvem Écrits, které nyní otiskujeme dvoujazyčně spolu s jejich francouzským originálem: studie „Stadium zrcadla“ odpovídá Lacanově příspěvku na mezinárodním psychoanalytickém kongresu konaném v Curychu v roce 1949 a studie…

Eutanazie a rozhodnutí na konci života: Právní aspekty (978-80-200-2687-3)
274,00

Eutanazie a rozhodnutí na konci života: Právní aspekty (978-80-200-2687-3)

Kniha – autor Adam Doležal, 288 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikace se zaměřuje na řešení právních problémů spojených s eutanazií. Klíčovou otázkou, kterou si klade, je, zda by měla být za určitých podmínek v rámci legislativního rámce umožněna beztrestnost eutanazie, případně asistované sebevraždy. Monografie se zabývá teoretickými otázkami, zejména právní terminologií, problémy kauzality, principu dvojího účinku, zavinění a intence. Dále jsou analyzovány jednotlivé právní úpravy v evropských státech, zejména v Nizozemsku, Belgii a Švýcarsku. Podrobně je zpracována i…

Od přírody podřadné: Jak se věda mýlila v ženách (978-80-200-2902-7)
264,00

Od přírody podřadné: Jak se věda mýlila v ženách (978-80-200-2902-7)

Kniha - autor Angela Saini, 216 stran, česky, Brožovaná bez přebalu lesklá Liší se ženský mozek od mužského? Jsou muži od přírody promiskuitnější? Je pro kluky přirozenější hrát si s autíčky a pro holky s panenkami? Měl Charles Darwin pravdu, když považoval ženy za méně vyvinuté a intelektuálně podřadné? Britská vědkyně, novinářka a popularizátorka vědy Angela Saini v knize Od přírody podřadné zkoumá fenomén výzkumů mezipohlavních rozdílů, který od dob Darwina patří mezi nejžhavější témata vědeckého zkoumání. Kniha vyšla ve Velké Británii v roce 2017 a získala cenu Physics World Book of the…

Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady (978-80-200-2298-1)
246,00

Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady (978-80-200-2298-1)

Kniha – 304 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Začátek roku 2011 přinesl do řady arabských zemí změnu v podobě svržení několika dlouhověkých a zdánlivě neotřesitelných režimů. Byla to právě éra těchto autokratických režimů, která definovala podobu velké části Blízkého východu mnohdy už od padesátých let 20. století a která po sobě zanechala nefunkční politické instituce, občanskou společnost a do značné míry i ekonomiku. Přes odstup dvou let je stále příliš brzy na definitivní názory o povaze a dopadech revolučních událostí. Snahou autorů této knihy je především popsat různé jevy a…

Vzestup a pád českého kapitalismu: Vývoj ekonomiky v české republice od roku 1989 (978-80-200-2288-2)
332,00

Vzestup a pád českého kapitalismu: Vývoj ekonomiky v české republice od roku 1989 (978-80-200-2288-2)

Kniha – autor Martin Myant, 352 stran, česky, pevná s přebalem lesklá Vzestup a pád českého kapitalismu popisuje ekonomický vývoj v české republice od roku 1989 do roku 2002. poskytuje obecný ekonomický úvod do tehdejší situace a věnuje se klíčovým kapitolám popřevratových ekonomických dějin. Kniha v první části chronologicky představuje ekonomickou transformaci a transformační depresi i následné krátké období úspěchu z vícera úhlů pohledu, obohacených velkým množstvím citací a dat. Srovnává českou republiku a další státy, které se ocitly v podobné situaci, a analyzuje jejich rozdílný…

Zamrzlá evoluce (978-80-200-2528-9)
264,00

Zamrzlá evoluce (978-80-200-2528-9)

Kniha – autor Jaroslav Flegr, 340 stran, česky, brožovaná bez přebalu lesklá Většina biologů i studentů přicházejících studovat biologii na vysokou školu se domnívá, že evoluční biologie je v podstatě uzavřená kapitola vědy. Ale co když je všechno úplně jinak

Kapitoly o právech zvířat: "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva (978-80-200-2601-9)
502,00

Kapitoly o právech zvířat: "My a oni" z pohledu filosofie, etiky, biologie a práva (978-80-200-2601-9)

Kniha – autor Hana Müllerová; David Černý; Adam Doležal, 800 stran, česky, brožovaná bez přebalu matná Utrpení zvířat využívaných člověkem je závažný problém vyvěrající ze způsobu života současné civilizace. Myšlenka řešit ho založením zvířecích práv obdobných právům lidským pochází z prostředí ochranářských hnutí v USA, odkud se rozšířila do západní Evropy. Záměrem editorů bylo odhlédnout od schémat vlastních aktivistickým hnutím a shromáždit k tématu práv zvířat poznatky těch vědních disciplín, jež k němu mají nejvíce co říci. V knize se tak setkávají zástupci oborů filozofie, etiky,…