Věci na párty

Pránájáma a iné zásadné veci - František Šebej
184,00

Pránájáma a iné zásadné veci - František Šebej

Autor textov František Šebej už tri desaťročia núti autora obrázkov Ladislava Csurmu kresliť rôznych karatistov, politikov a podobnú háveď, hoci on najradšej kreslí zvieratká. Ale inak spolu vychádzajú výborne. Toto je už ich piata spoločná knižka. Fejtóny, v ktorých poznávame gréckych bohov, učenlivých psov, veľkých aj malých politikov, vyšinutých vedcov a neobyčajných obyčajných ľudí. Väčšina týchto esejí vychádzala v časopise Týždeň.

Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov II (978-80-8168-306-0)
598,00

Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov II (978-80-8168-306-0)

Kniha – autor Milan Budjač; Janka Gibaľová, 450 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá II. Vykonávanie exekúcie a spôsoby jej vykonania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje druhú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných rozhodnutí vo veciach exekučného konania a aj výkonu rozhodnutia vydaných súdmi rozhodujúcimi nielen v prostredí slovenského právneho poriadku, ale aj v prostredí českého právneho poriadku. Judikatúra…

Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov I (978-80-8168-302-2)
526,00

Judikatúra vo veciach exekučného konania: A v statusových veciach súdnych exekútov I (978-80-8168-302-2)

Kniha – autor Milan Budjač; Janka Gibaľová, 358 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá I. Exekučné tituly a začatie exekučného konania Vydavateľstvo Wolters Kluwer Vám predstavuje prvú ucelenú zbierku judikatúry nielen vo veciach exekučného konania, ale aj v statusových veciach súdnych exekútorov. Zbierka judikatúry pozostáva z troch dielov a výberu niekoľkých stoviek relevantných rozhodnutí vo veciach exekučného konania a aj výkonu rozhodnutia vydaných súdmi rozhodujúcimi nielen v prostredí slovenského právneho poriadku, ale aj v prostredí českého právneho poriadku. Judikatúra je…

Judikatúra vo veciach stavebného konania (978-80-8168-179-0)
682,00

Judikatúra vo veciach stavebného konania (978-80-8168-179-0)

Kniha – autor Eva Babiaková; Lucia Leňová, 424 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho účinnosti už tridsaťštyrikrát novelizovaný. Napriek tomu, že sa v súčasnosti pripravuje nový stavebný zákon, s ohľadom na veľké množstvo pripomienok má byť predložený do Národnej rady Slovenskej republiky až v lete 2015. To znamená, že treba predpokladať, že judikatúra zo stavebného práva bude pomôckou pre prax ešte dlhý čas. Predkladaný titul rozdeľuje vybranú judikatúru v predmetnej oblasti do…

Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel (978-80-8168-626-9)
661,00

Judikatúra vo veciach sociálnych I. diel (978-80-8168-626-9)

Kniha – autor Elena Závadská; Katarína Kokodičová, 512 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“ prináša výber súdnych rozhodnutí z oblasti sociálneho poistenia a zabezpečenia, ako aj z oblasti sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Obsahuje precízne vybraté rozhodnutia, ktoré sa týkajú napríklad doby dôchodkového poistenia v tuzemsku a v zahraničí, dávok v starobe, pozostalostných dávok, úrazových dávok, dávok v nezamestnanosti, dávok garančného poistenia, ako aj výšky dávok či vymeriavacieho základu. Štruktúra spracovania publikácie…

Judikatúra vo veciach dobrých mravov (978-80-8168-674-0)
484,00

Judikatúra vo veciach dobrých mravov (978-80-8168-674-0)

Kniha – autor Pavol Valuška; Róbert Jakubáč, 220 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov. Zásadný význam pri presadzovaní morálneho rozmeru práva a idey spravodlivosti pri aplikácii právnych noriem v oblasti súkromného práva, resp. pri „používaní práva“ má inštitút dobrých mravov. Ako sa vyjadril Ústavný súd Českej republiky, rešpektovanie dobrých mravov patrí ku kľúčovým zásadám právneho poriadku tým, že…

Rozhodnutia vo veciach reklamy (978-80-8078-677-9)
615,00

Rozhodnutia vo veciach reklamy (978-80-8078-677-9)

Kniha – autor Ľubomír Zlocha; Jozef Vozár, 340 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Reklamu upravuje priamo či nepriamo niekoľko desiatok právnych predpisov tak súkromného, ako aj verejného práva. Je potrebné obsiahnuť všetky možné variácie reklamy a výsledkom tejto snahy je publikácia „Rozhodnutia vo veciach reklamy“. Štruktúra publikácie je zostavená podľa vecnej problematiky tak, aby sa venovala uceleným sféram reklamy a je doplnená o procesné ustanovenia, o kritériá pri ukladaní pokút v správnom konaní a o podmienky priznania náhrady nemajetkovej ujmy. Rozhodnutia v oblasti…

Judikatúra vo veciach sociálnych II. diel (978-80-8168-628-3)
416,00

Judikatúra vo veciach sociálnych II. diel (978-80-8168-628-3)

Kniha – autor Elena Závadská; Katarína Kokodičová, 280 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá „Judikatúra vo veciach sociálnych – II. diel“ je pokračovaním publikácie „Judikatúra vo veciach sociálnych – I. diel“. Je rozčlenená do šiestich kapitol, ktoré obsahujú najmä výber rozhodnutí z oblasti zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti, štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci, služieb zamestnanosti, konania vo veciach sociálnych a správneho súdnictva v sociálnych veciach. Štruktúra spracovania publikácie, ako aj jej rozsah boli prispôsobené tomu, aby čo najlepšie…

Judikatúra vo veciach zmeniek (978-80-8168-428-9)
116,00

Judikatúra vo veciach zmeniek (978-80-8168-428-9)

Kniha – autor Peter Strapáč, 128 stran, slovensky, brožovaná bez přebalu lesklá Publikácia predstavuje zbierku rozhodnutí najvyšších súdnych autorít vo veciach zmeniek. Cieľom predkladanej zbierky judikátov je napomôcť právnej praxi pri riešení praktických problémov, pričom bola zostavená tak, aby dala odpoveď na všetky základné otázky, ktoré vznikajú v praxi zmeniek. Zo zmenky ako dokonalého dlžníckeho cenného papieru vzniká za splnenia prísnych formálnych náležitostí priamy, nepodmienený, nesporný a abstraktný záväzok určitej osoby zaplatiť majiteľovi zmenky na určitom mieste a čase…